PneumoClear

Smart hantering av in- och utflödet med aktiv rökevakuering

pneumoclear tubing image
pneumoclear glamour image
faktiskt gasflöde image
faktiskt tryck image
tillbaka till kontroll- och manövermenyn image
display för gasförbrukning image
status gasvärme image
status gasfuktighet image
status gasförsörjning image
öka gasflödet image
öka trycket image
öka rökevakueringsnivån image
volym image
inställning av gasflödet image
tryckinställning image
kontroll- och manöverdisplay image
minska gasflödet image
minska trycket image
minska nivån på rökevakueringen image
start/stopp för andning image
Faktiskt gasflöde
Faktiskt tryck
Tillbaka till kontroll- och manövermenyn
Display för gasförbrukning
Status gasvärme
Status gasfuktighet
Status gasförsörjning
Öka gasflödet
Öka trycket
Öka rökevakueringsnivån
Volym
Inställning av gasflödet
Tryckinställning
Kontroll- och manöverdisplay
Minska gasflödet
Minska trycket
Minska nivån på rökevakueringen
Start/stopp för andning

6

Driftlägen som finjusteras efter aktuell process.

 • Standard
 • Avancerat flöde
 • Kraftigt flöde/obesitas
 • Pediatriskt
 • TAMIS
 • Kärluttagning

Röker du i operationssalen?

Röker du i operationssalen?

Värme, befuktning och rökevakuering
med fem skyddsnivåer

Lager fem

Aktivt kol

Aktivt kol

Lager fyra

Aktivt kol

Aktivt kol

Lager tre

Fuktbarriär

Fuktbarriär

Lager två

ULPA-filter

ULPA filter

Lager ett

absorptionslager

absorptionslager

Lager fem

Aktivt kol

Avlägsnar effektivt föroreningar, kontaminanter, skadliga gaser och andra orenheter.

Lager fyra

Aktivt kol

Avlägsnar effektivt föroreningar, kontaminanter, skadliga gaser och andra orenheter.

Lager tre

Fuktbarriär

Lager två

ULPA-filter

Ultra-låg partikelformig luft (filter) avlägsnar 99,999% av alla luftburna partiklar med en storlek av 100 nanometer (0.1 µm) eller större.

Lager ett

absorptionslager

Inbyggt RFID-chip

Inbyggt RFID-chip

PneumoClear känner automatiskt av anslutna slangar

Uppvärmd/befuktad/rökevakuering

PN: 620 050 350

Kraftigt flöde/rökevakuering

PN: 620 050 250

Skärpa
när det verkligen behövs

Konventionell insufflation utan rökevakuering
Konventionell insufflation utan rökevakuering
Insufflation med PneumoClear och rökevakuering
Insufflation med PneumoClear och rökevakuering

PneumoClear gör flera saker samtidigt så att du kan se det du behöver se när det verkligen gäller. Denna smarta insufflatorn är så konstruerad att den aktivt avlägsnar diatermirök från operationsplatsen så att operatören kan se operationsstället tydligare.1

92%

av kirurgerna i undersökningen sade att man såg minst 30% bättre1 med PneumoClear.

En insufflations-plattform med många potentiella fördelar i operationssalen


 • Bättre skärpa 2
 • Effektivare arbetsflöde 3
 • Säkrare arbetsmiljö 4
PneumoClear

För mer information om PneumoClear

Hämta pdf-fil
pneumoclear image
 • US
 • UK
 • IT
 • ES
 • DK
 • SE
 • NO
 • DE
 • FI

Please select your region:

Please confirm that you are a healthcare professional.

I am a healthcare professional