PneumoClear

Smart innløps og utløps-styring
under aktiv røyktømming

pneumoclear tubing image
pneumoclear glamour image
faktisk gass flyt image
faktisk trykk image
tilbake til driftsmodusmenyen image
gassforbruks skjerm image
gassoppvarmingstatus image
gass fuktighets status image
gasstilførselsstatus image
øk gass flyten image
øk trykket image
øk røyktømmingsnivået image
konsollvolum image
fastlegg gass flyten image
start trykket image
aktuell bruksmodus image
reduser gasstrømmen image
reduser trykket image
reduser røyktømmingsnivået image
start / stopp innblåsning image
Faktisk Gass Flyt
Faktisk trykk
Tilbake til driftsmodusmenyen
Gassforbruks skjerm
Gassoppvarmingstatus
Gass Fuktighets status
Gasstilførselsstatus
Øk Gass Flyten
Øk trykket
Øk røyktømmingsnivået
Konsollvolum
Fastlegg Gass Flyten
Start trykket
Aktuell bruksmodus
Reduser gasstrømmen
Reduser trykket
Reduser røyktømmingsnivået
Start / stopp innblåsning

6

operasjonsmoduser finjustert til prosedyren som er tilgjengelig.

 • Standard
 • Avansert strøm
 • Sterk strøm /bariatrisk
 • Pediatrisk
 • TAMIS
 • Vessel Harvest

Ville du røyket på operasjonssalen?

Ville du røyket på operasjonssalen?

Oppvarming, fukting, og røyktømming med
fem lags beskyttelse

Lag 5

Aktivt kul

Aktivt kul

Lag 4

Aktivt kul

Aktivt kul

Lag 3

Fuktighet Barrier

Fuktighet Barrier

Lag 2

ULPA-filter

ULPA filter

Lag 1

Absorberingslag

Absorberingslag

Lag 5

Aktivt kul

Fjerner effektivt forurenende stoffer, kontaminanter, skadelige gasser og andre urenheder.

Lag 4

Aktivt kul

Fjerner effektivt forurenende stoffer, kontaminanter, skadelige gasser og andre urenheder.

Lag 3

Fuktighet Barrier

Lag 2

ULPA-filter

Ultra lav partikel luft (ULPA filter) fjerner 99.999% af luftbårne partikler på størrelse med 100 nanometer (0.1 µm) eller større.

Lag 1

Absorberingslag

Innebygget RFID-chip

Innebygget RFID-chip

PneumoClear gjenkjenner det tilkoblede rørsettet automatisk

Oppvarmet / fuktet / røyktømming

PN: 620 050 350

Sterk strøm / røyktømming

PN: 620 050 250

Klarhet
når det gjelder

Konvensjonell innblåsning uten røyktømming
Konvensjonell innblåsning uten røyktømming
PneumoClear smart innblåsning uten røyktømming
PneumoClear smart innblåsning uten røyktømming

PneumoClear gjør flere ting samtidig slik at du kan se hva du må se når det gjelder som mest. Denne smarte insufflatoren er utformet for å gi stabile forhold på operasjonsstedet mens den aktivt fjerner røyk slik at sikten alltid er klar.1

92%

av kirurgene som ble observert sa PneumoClear forbedret bildeklarheten med 30 % eller mer1

En enhetlig innblåsning Plattform med mange mulige fordeler for operasjonssalen


 • Øke bildeklarheten 2
 • Forbedre arbeidsflyten 3
 • Sikrere arbeidsomgivelse 4
Neptune SafeAir

For mer informasjon angående PneumoClear

Last ned PDF.
pneumoclear image
 • US
 • UK
 • IT
 • ES
 • DK
 • SE
 • NO
 • DE
 • FI

Please select your region:

Please confirm that you are a healthcare professional.

I am a healthcare professional