Kirurgisk røyk i operasjonsrommet.

faktaen.

77 %

Inntil 77 % av partiklene i kirurgisk røyk filtreres ikke ved bruk av standard kirurgiske masker.1

Lær mer om forskningen.

Det er fare for kronisk bronkitt, karsinom, leukemi, Sirkulatoriske sykdommer og andre problemer.7


cigarette

27

sigaretter

En dag på operasjonssalen kan ha samme skade som å røyke 27 sigaretter 2

radioactive

16

EPA-prioriterte

Forurensende stoffer funnet i kirurgisk røyk 3

lab-vase

150

kjemikalier

funnet i kirurgisk røyk 4

doctor

40

mph

er hastigheten kirurgisk røyk oppnår 5

2
Neptune SafeAir røyk utsug

Neptune SafeAir røyk utsug

Neptune® SafeAir

Suger opp kirurgisk røyk ved kilden

neptune SafeAir

Beskyttende av natur
Komfortabelt design

PneumoClear

Øk sikten ved innblåsning

pneumoclear

Utformet for å beskytte pasienter og ansatte mot kirurgisk røyk mens arbeidsflyten samtidig forbedres. 6

pneumoclear 2
  • US
  • UK
  • IT
  • ES
  • DK
  • SE
  • NO
  • DE
  • FI

Please select your region:

Please confirm that you are a healthcare professional.

I am a healthcare professional